top of page

Norges Livredningsselskap

Mediestrategi og kommunikasjon på ulike medieplattformer


Norges Livredningsselskap (NLS) er Norges ledende drukningsforebyggende organisasjon. NLS hadde utfordringer med å få gjennomslag i media, hadde liten politisk påvirkningskraft og organisasjonen var preget av et behov for forandring. Stensil ble engasjert som rådgiver av NLS i 2012, hvor man tok ansvar for mediestrategi og medieinnsalg.


  • I årene 2007-2012 hadde NLS gjennomsnittlig 147 saker i media, og av disse var hovedvekten småsaker i lokalmedia. Etter Stensil ble engasjert i 2012 har NLS gjennomsnittlig hatt 417 saker i media årlig, med langt større dekning i riksmedia, vinklingen har også blitt merkbart mer positiv og NLS har også vært jevnlig på TV.

  • Stensil har siden 2014 også produsert medlemsbladet til NLS, «Livredderen», som har fått et visuelt løft og strategisk innhold mot medlemmer og lesere. «Livredderen» fremstår som et langt mer engasjerende og interessant medlemsblad.

  • Stensil tok over administrasjonen av Norges Livredningsselskaps Facebook-side i desember 2014. Fra desember til mars 2015 har man doblet antall «likes» på denne siden.

  • Stensil har arbeidet bredt for NLS, og fungert som strategisk rådgiver på mange felt og bidratt til den sterke økningen av medlemmer, engasjement og politisk gjennomslagskraft som NLS har hatt siden 2012. «Stensil er vår strategiske partner og hjelper oss med hele prosessen, fra overordnet strategi til praktisk medierådgivning. De er kreative, effektive og proaktive, og leverer alltid. Stensil bryr seg om NLS og tar ansvar for at vi lykkes, og det er en stor trygghet. Stensil er en uvurderlig partner for NLS, som jeg anbefaler på det varmeste.» Gard Aleksander Bjørnstad President i Norges Livredningsselskap Klikk på knappen nedenfor for å laste ned saken som PDF

Norges-Livredningsselskap-Stensil
.pdf
Last ned PDF • 272KB

留言


bottom of page