top of page

Norges Eiendomsakademi‎

Stensil medietrening


Norges Eiendomsakademi (NEAK) er en kunnskapsbedrift som er kjent for å gi tilpassede undervisningstilbud rettet mot eiendomsbransjen. De tilbyr utdanning innen taksering, eiendomsutvikling, byggeledelse og prosjektledelse, og utdanner blant annet 90 prosent av takstmennene i Norge. NEAK har en sentral samfunnsrolle, og ser derfor et behov for å håndtere media på en god måte. De ønsket derfor en heldags medietrening med Stensil.

  • Stensil utformet et heldagsprogram med teori, eksempler og case skreddersydd for NEAK.

  • NEAK fikk innsikt i intervjusituasjonen, inkludert rettigheter, plikter og hvordan man omgås journalister på en god måte. Videre fikk NEAK både teoretisk og praktisk kursing i hvordan man presenterer et budskap på en god måte i en intervjusituasjon.

  • NEAK fikk fire forskjellige case, og deltagere måtte løse casene foran kamera.

  • Deltagerne fikk individuell tilbakemelding for hvert case, og opplæring i både språk og opptreden foran kamera.

  • Stensil anbefaler treningsgrupper på 3–5 personer. Har du behov for å trene flere, anbefaler vi å kjøre flere grupper.

«Medietreningen med Stensil var en utrolig bra innføring i mediekontakt. Opplegget var realistisk og vi fikk alle testet og øvd våre ferdigheter. Vi lærte også mye om tale og debatteknikk og hvordan man fremfører et budskap. I tillegg fikk vi veldig verdifull og interessant innsikt i hvordan media fungerer og hvordan vi kan fremstå på best mulig måte.»

Henning Møllerløkken Administrerende direktør i NEAK Klikk på knappen nedenfor for å laste ned saken som PDF

Norges-Eiendomsakademi-Stensil
.pdf
Last ned PDF • 162KB


Comments


bottom of page